Wdrożenie innowacyjnego okna SKY LIGHT

Beneficjent TRADYCJA FABRYKA OKIEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA realizuje projekt pn.:

„Wdrożenie innowacyjnego okna SKY LIGHT oraz autorskiej technologii cięcia listew wykorzystując rozwiązania technologiczne przyjazne środowisku”

w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021, Poddziałanie 19.1.1 Technologie przyjazne środowisku - Green growth

Przedmiotem projektu jest inwestycja w OZE, środki trwałe oraz realizację prac rozwojowych, które przyczynią się do zastosowania w spółce Tradycja technologii przyjaznych środowisku oraz wdrożenia innowacyjnego okna SKY LIGHT. Podejmowane działania przyczynią się do osiągnięcia założonego celu jakim jest poniesienie poziomu konkurencyjności i innowacyjności firmy.

Wartość projektu : 2 500 590,00 PLN

Dofinansowanie: 213 695,02 EUR

Projekt realizowany w okresie: od 2021-06-01 do 2022-05-31.

Więcej informacji na temat realizowanego projektu można uzyskać od Pana Łukasza Tomonia, tel. kontaktowy: 785853404.

Popularne wpisy

Zobacz wszystkie wpisy